O’zbekiston tadbirkorlik va fermerlikni qo’llab-quvvatlash markazinining hududiy bo’linmalari

Qoraqalpog’iston Respublikasi hududiy boshqarmasi 

Toshkent shahri hududiy boshqarmasi

Farg’ona viloyat hududiy boshqarmasi