//O‘zbekiston Tadbirkorlik va fermerlikni

O‘zbekiston Tadbirkorlik va fermerlikni

      O‘zbekiston Tadbirkorlik va fermerlikni qo‘llab-quvvatlash markazining maqsadi:

Mamlakatda bozor islohotlari g‘oyalarining tashabbuskori  va ularni amalga oshiruvchi kuch bo‘lgan mulkdorlar sinfini shakllantirish jarayonlaridagi sun’iy to‘siqlarni bartaraf etish, tadbirkorlik erkinligining amaliy kafolatlarini ta’minlash, kichik biznes va fermer xo‘jaliklari vakillari faoliyatini huquqiy muhofaza etish va fermerlik harakatini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ishbilarmon kishilarning mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi o‘ziga xos o‘rnini yanada mustahkamlashdan iborat.

“Mamlakatda bozor islohotlari g‘oyalarining tashabbuskori  va ularni amalga oshiruvchi kuch bo‘lgan mulkdorlar sinfini shakllantirish jarayonlaridagi sun’iy to‘siqlarni bartaraf etish, tadbirkorlik erkinligining amaliy kafolatlarini ta’minlash”